Wij zijn Kust & Vliegwerk

Samen goed doen

Wij zijn voornamelijk te vinden in het dorp zelf, midden in de maatschappij. Want het verschil maken wij door met de deelnemers goed te doen, te laten inzien dat iedereen van waarde kan zijn en tegelijkertijd hiermee de inwoners van Egmond aan Zee te helpen.
Bij elk project hebben wij minimaal 1 vrijwilliger die de activiteit draait en 1 professionele begeleider voor de deelnemers. Een groep deelnemers bestaat uit maximaal vijf personen.
Omdat wij geloven in samenwerken hebben we veel contact met organisaties en dienstverlening in de regio. Zo hebben we goed contact met het Sociaal Team, Welzijn organisaties, BUCH gemeenten en Zaffier. Zie je nu als sociaal initiatief of bedrijf dat je ook een toegevoegde waarde kunt leveren? Laat het ons weten, we komen graag met je in contact.

De initiatiefnemers

Marcia

Een geboren Brabantse die al heel wat jaren haar plek gevonden heeft in Egmond. Moeder van drie kinderen en vaak te vinden op het strand of op de fiets. Iemand met een groot hart en veel ervaringen in zowel jeugdzorg als onderwijs. Marcia is op dit moment op de achtergrond aanwezig.

Rigtje

In het werk voor Kust & Vliegwerk richt Rigtje zich vooral op het bedenken, creëren en opzetten van nieuwe projecten, momenten en mooie verbindingen. Zij is de contactpersoon naar netwerk en opdrachtgevers en draagt zorg voor het opzetten van de trajecten en de financiering hiervan. Het achter de schermen werk dus, met als intentie om de basis heel goed neer te leggen zodat de uitwerking helemaal soepel verloopt!

Het team van begeleiders

Maaike en Marianne zijn de vaste gezichten voor de deelnemers. Zij richten zich op de (methodische) begeleiding en zorgen voor een warme basis bij Kust&Vliegwerk. Beiden met veel ervaring in het werken in de dagbesteding en projecten.

Het bestuur

Als Stichting is Kust&Vliegwerk verplicht een onafhankelijk bestuur aan te stellen, en wat zijn wij blij met ons bestuur! Hettie, Frank en Gabe vormen het trio wat ons op de juiste weg weet te houden. Alle drie in het bezit van een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en tegelijkertijd alle drie een andere achtergrond wat ons scherp houdt. Minimaal vier keer per jaar organiseert het bestuur een overleg. Op de projecten zul je ze ook tegenkomen, ondersteunen daar waar nodig en vooral voor het plezier!

Het team van vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zouden wij geen projecten kunnen draaien, zij maken dus voor ons het verschil. Dick met zijn achtergrond in speciaal onderwijs, een gebleken sjoel talent met groene vingers. Marja als spin in het web, overal inzetbaar met evenveel enthousiasme. Femke met een groot hart voor een ieder en Gabe en Berry als geboren praktische begeleiders bij de klusklassen. Wekelijks ondersteunen zij ons bij de activiteiten.
Zou je zelf ook als vrijwilliger aan de slag willen bij ons?

Missie / visie

Wanneer je weet wat je goed kunt en waar je goed in bent helpt je zelfbeeld je de juiste keuzes te maken. De deelnemers die zich aanmelden bij de Stichting hebben steun nodig om hier (weer) te komen. Met begeleiding en tegelijkertijd het feit dat zij ook iets voor de ander kunnen betekenen leren zij geluk te ervaren en hebben zij hier langdurig profijt van.
Omdat wij de impact zo groot mogelijk willen maken, iedereen willen laten meegenieten van dat geluksgevoel stralen wij deze missie ook uit naar de vrijwilligers, begeleiders en anderszins betrokkenen van Kust en Vliegwerk.
Door actief betrokken te zijn bij onze sociale projecten voel je de waardering, onze begeleiding ondersteunt hierbij.

Onze ambitie

Anno 2023 zijn wij een jaar bezig met Kust&Vliegwerk. We bereiken hele mooie dingen en hebben een prachtige basis gelegd. De komende jaren willen wij ons richten op nog meer samenwerkingen in de regio zodat we nog meer deelnemers een passend traject kunnen aanbieden en er dus meer mensen samen goed doen. Ook met lokale en regionale ondernemers en werkgevers zoeken wij actief contact zodat Kust&Vliegwerk gedragen wordt en kan teruggeven aan de lokale maatschappij.
Als onderdeel van deze ambitie zijn wij voor 2023 en 2024 door het GAK instituut geselecteerd om deel te nemen aan het Stap voor Stap programma. Vanuit dit programma kunnen wij met onze deelnemers een passende (beschut) werkplek zoeken, ze hier naartoe begeleiden en de tijd geven om tijd echt te integreren. Passende hulp aanbieden en combinaties maken met organisaties in onze omgeving, hiermee maken wij verschil.