Algemene voorwaarden

Stichting

Kust&Vliegwerk is een Stichting. Wij hebben de ANBI status en de opbouw van onze organisatie staat vermeld in Statuten. Ons bestuur is verantwoordelijk voor alle diensten die wij leveren, zij zijn dan ook actief betrokken.

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij Kust&Vliegwerk tevreden is met de samenwerking en diensten die we aanbieden. Toch kunnen dingen anders verlopen dan je had verwacht. Wanneer je niet tevreden bent, of wanneer je een klacht hebt, gaan we daar zorgvuldig mee om. Samen proberen we een oplossing te vinden. Daarbij word je privacy gewaarborgd, volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In eerste instantie proberen we het intern op te lossen. Mocht dat niet lukken hebben wij een formele klachtenregeling. Ben je benieuwd naar deze klachtenregeling, laat het ons weten.

Medenzeggenschap werkwijze

Als deelnemer aan onze trajecten heb je recht op inbreng aan onze werkwijze. Dit betekent dat we graag jouw mening horen over zaken die voor jou en de andere deelnemers belangrijk zijn. Daarom organiseren we jaarlijks een bijeenkomst waarin jullie je wensen en ideeën kunnen doorgeven. Als je betrokken bent bij Kust&Vliegwerk wordt je hiervoor uitgenodigd. Ben je benieuwd naar deze bijeenkomsten, laat het ons weten.

Kwaliteitssysteem

De deelnemers ondersteunen, projecten leiden en werken met vrijwilligers. We willen het bij Kust&Vliegwerk allemaal goed doen! Een goede kwaliteit van zorg; wat we hebben vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Wij hanteren hierbij een kwaliteitshandboek welke door het bestuur wordt nagestreefd en up to date wordt gehouden. Ben je benieuwd naar het kwaliteitshandboek? Laat het ons weten.

Verwijsindex

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij (indirect) betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Ze kunnen dan met elkaar en het gezin overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Bij Kust&Vliegwerk werken wij met VIN, als je als deelnemer onder de 23 jaar bent. We geven altijd aan bij jou en je ouders wanneer wij een melding aanmaken in het systeem.