Bestuur

Voor het opzetten van een Stichting is het verplicht een bestuur aan te stellen. Dit bestuur bestaat uit de initiatiefnemers Rigtje en Marcia. Zij zijn de kracht en kern zijn achter deze Stichting en hiermee intrinsiek gemotiveerd het goede doel nastreven. Zij hebben en houden daarom ook zeggenschap over alle belangrijke beslissingen die genomen dienen te worden voor de Stichting. Geheel passend bij waar ieder zijn kwaliteiten liggen heeft Rigtje de rol van penningmeester en voorzitter op zich genomen en Marcia de rol van secretaris. Het bestuur vergaderd twee maal per jaar en leggen deze vast in notulen. Het bestuur ontvangt geen beloning.

Met ingang van 01-01-2023 is de samenstelling van ons bestuur als volgt;

Voorzitter: Frank Brandsen

Secretaris: Hettie van Dorrestein

Penningmeester: Gabe Damstra

Raad van Advies

De Stichting is een sociaal initiatief met veel beweging. Wij willen hierbij blijven ontdekken, groeien en ontwikkelen en gebruiken hiervoor de input van onze adviesraad. 

De adviesraad heeft onder andere tot taak het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de bedrijfsvoering. 

De belangrijkste doelen van de adviesraad zijn:

• Waarborgen van kwaliteit; gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen. Mede opdat het beleid van Kust en Vliegwerk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van stakeholders en ook met het oog op een sterke bedrijfsvoering.

• Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; maatschappelijk relevante visie en de missie verder vertalen in activiteiten. 

• Transparantie en legitimatie; aan kunnen tonen dat Kust en Vliegwerk een verbindende plek is voor een ieder die zich wil aansluiten bij de Stichting. 

De adviesraad bestaat uit minimaal drie personen, geworven en aangesteld door het bestuur. Adviesraad en bestuur vergaderd minimaal 4 maal per jaar, aan de hand van een vastgestelde agenda. Tijdens deze overleggen is er ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van een ieder zodat ook deze tak binnen de Stichting de mogelijkheid aangeboden krijgt te ontdekken wat je goed kan. Het goede doen zij door, op vrijwillige basis, bij te dragen aan de Stichting.