over ons

Wat we doen!
 

Bij Kust en Vliegwerk helpen wij mensen zonder arbeidsperspectief
aan een nieuw uitzicht. Zo helpen we mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt de maatschappij en het werkende leven in.
Wij kijken naar persoonlijke ontwikkeling als startpunt. Niet naar skills. Dus of je nu last hebt van een burn-out
of de nasleep ervan, een autistische stoornis of fysieke beperking hebt, hoogbegaafd of juist moeilijk lerend
bent hebt waardoor je moeilijk functioneert, bij Kust & Vliegwerk kijken we naar het complete mensbeeld en
naar de potentie die daarin schuilt. Dat is voor ons het startpunt.

Daar beginnen we aan een reis om jouw persoonlijke ontwikkeling te helpen groeien.
We onderzoeken samen waar je goed in bent en helpen je om daar beter en zelfstandiger in te worden.
En zijn er dingen die je lastig vindt of die je nog niet kan? Geen probleem, die brengen we in kaart en daar leren
we je mee omgaan. En als je er klaar voor bent zoeken we samen een werkplek waar je omgeving begrip heeft
voor wat je moeilijk vindt maar waar ze vooral kijken naar wat je wél kan.

Bij Kust en Vliegwerk melden zich deelnemers die op dat moment niet kunnen deelnemen aan het
(werkende) leven. Ze starten met het werktalent op maat traject. Met een individueel leerpad onderzoeken
wij gedurende (gemiddeld) zes maanden de mogelijkheden voor vervolg op een (werk) plek.
Zo helpen we mensen weer zelfstandig hun vleugels uitslaan. Dat doen we niet alleen.
Minimaal twee keer per week gaan de deelnemers mee naar de lokale sociale initiatieven.
Hier doen we samen goed!

Marcia Pronk
Initiatiefnemer 

Een geboren Brabantse die al heel wat jaren haar plek gevonden heeft in Egmond. Moeder van drie en vaak te vinden op het strand of op de fiets. Iemand met een groot hart en veel ervaringen in zowel jeugdzorg als onderwijs.

Binnen de stichting richt Marcia zich op het inzetten van de (methodische) begeleiding voor zowel de deelnemers, het netwerk als de vrijwilligers. Zij draait de activiteiten en is hiermee het gezicht naar buiten toe. 

Rigtje Damstra
Initiatiefnemer

In het werk voor de Stichting richt Rigtje zich vooral op het bedenken, creëren en opzetten van nieuwe projecten, momenten en mooie verbindingen. Zij is de contactpersoon naar netwerk en opdrachtgevers en draagt zorg voor het opzetten van de trajecten en de financiering hiervan. Het achter de schermen werk dus, met als intentie om de basis heel goed neer te leggen zodat de uitwerking helemaal soepel verloopt!

Video afspelen

Missie en visie


Ontdekken wat je goed kan en daarmee het goede doen!

Wanneer je weet wat je goed kunt en waar je goed in bent helpt je zelfbeeld je de juiste keuzes te maken. De deelnemers die zich aanmelden bij de Stichting hebben steun nodig om hier (weer) te komen. Met begeleiding en tegelijkertijd het feit dat zij ook iets voor de ander kunnen betekenen leren zij geluk te ervaren en hebben zij hier langdurig profijt van.  

Omdat wij de impact zo groot mogelijk willen maken, iedereen willen laten meegenieten van dat geluksgevoel stralen wij deze missie ook uit naar de vrijwilligers, begeleiders en anderszins betrokkenen van Kust en Vliegwerk. 

Hoe mooi zou het zijn….Als we deelnemers op de goede weg kunnen helpen, daarmee inwoners en initiatiefnemers in het dorp ook een goed gevoel kunnen geven en iedereen met elkaar in verbinding staat.